PlanetProof

Planet Proof   Planet Proof MTS Lucassen teelt volgens de bovenwettelijke eisen van Planet Proof.  In de teelt nemen we extra maatregelen op het vlak van: Emissie, Bodemvruchtbaarheid Waterkwaliteit, Natuur op het bedrijf en Circulaire afvalverwerking en recycling....