Innovatiedag 2016

 

Planet Proof

MTS Lucassen teelt volgens de bovenwettelijke eisen van Planet Proof.  In de teelt nemen we extra maatregelen op het vlak van:

  • Emissie,
  • Bodemvruchtbaarheid
  • Waterkwaliteit,
  • Natuur op het bedrijf en
  • Circulaire afvalverwerking en recycling.

Wij worden daarop gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie instelling.

On the way to PlanetProof’ is de andere en internationale naam voor Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door On the way to PlanetProof.