Teelt

Het planten van wortel-stokken start begin maart en loopt door tot eind juni.

Het planten gebeurt handmatig vanuit een plantwagen, zodat ieder plantje rechtop staat.
In mei begint de onkruidbestrijding. De onkruidbestrijding gebeurt mechanisch (pneumatisch schoffelen en wiedeggen) en handmatig (schoffelen en plukken) tot en met september.
De percelen worden bij zomerse temperaturen iedere 36 uur beregend.

 

Planet Proof

MTS Lucassen teelt volgens de bovenwettelijke eisen van Planet Proof.  In de teelt nemen we extra maatregelen op het vlak van:

  • Emissie,
  • Bodemvruchtbaarheid
  • Waterkwaliteit,
  • Natuur op het bedrijf en
  • Circulaire afvalverwerking en recycling.

Wij worden daarop gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie instelling.

On the way to PlanetProof’ is de andere en internationale naam voor Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door On the way to PlanetProof.