Over Ons
Eerste generatie

Start gemengd bedrijf Piet en Johanna Lucassen-Jaspers

Tweede generatie

Gemengd bedrijf. Jan en Anny Lucassen-Siebers hebben het gemengd bedrijf met varkens, akkerbouw en volle grondsgroenteteelt verder uitgebouwd. De omkeer kwam begin jaren ’90. Zoon Pieter stapte in het bedrijf. Het bleek geen optie om te investeren in de verschillende onderdelen van het gemengd bedrijf. De gunstige klimaatomstandigheden en de hoge stuifzandgronden in de Maasduinen vormden de aanleiding om de dahliateelt op te starten. Jan, Anny en zoon Pieter vonden de dahliateelt te eenzijdig en werd de contractteelt van vaste planten gestart.

Derde generatie

Vaste Plantenkwekerij Marcel en Pieter Lucassen.  In 1995 overleed Jan Lucassen. De maatschap werd weer een driemanschap toen ook zoon Marcel in het bedrijf verder wilde. In 1998 kocht de maatschap een partij vaste planten bestaande uit 30 exclusieve soorten aan. Dit was de start voor de huidige kwekerij, met 10 miljoen planten, in meer dan 800 soorten.